Termeni și condiții

Vizitarea, folosirea, sau comandarea produselor vizualizate pe site-ul www.insigns.ro implică acceptarea Condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a Termenilor și Condițiilor.

www.insigns.ro este administrat de SC Insign Expert SRL cu sediul în Splaiul Independenței, Corp 3, Etaj 3, sector 6, București, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr J40/15682/2017, CUI 38209838.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și Condiții precum și orice modificări site-ului www.insigns.ro fără o notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Obligațiile dumneavoastră de înregistrare:

Pentru a putea cumpăra de pe www.insigns.ro, trebuie să întroduceți datele dumneavoastră pe website-ul nostru.

În utilizarea serviciului, declarați că veți furniza informații reale, corecte, actuale și complete despre dumneavoastră.

În situația în care considerăm că această obligație a fost încălcată, ne rezervăm dreptul de a vă bloca  accesul la utilizarea serviciului, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fără nicio notificare prealabilă.

Preț și modalități de plată:

Prețurile prezentate includ TVA (19%).

Prețul de achiziție prezentat pe factură va fi același cu cel prezentat pe site la momentul achiziției, preț la care se adaugă și costurile de livrare.

Plata produselor se efectuează în numerar/cash, la livrarea produsului. Persoanele juridice pot efectua plata și prin transfer bancar.

Informații privitoare la livrare:

Termenul de livrare este de maxim 2 zile lucrătoare, socotit de la data preluării comenzii dumneavoastră. Acest termen poate fi modificat din motive independente de voința noastră.

În cazul în care doriți să specificați anumite aspecte referitoare la livrare cum ar fi: ora de livrare, adresa sau puncte de reper, vă rugăm să introduceți în căsuța de observații aceste lucruri înainte de finalizarea comenzii.

În ziua în care coletul cu comanda dumneavoastră va fi expediat, veți fi inștiințat prin e-mail sau telefonic de către noi.

Coletul poate fi preluat de orice membru al familiei.

Produsele se livreaza în limita stocului disponibil. În cazul În care unul sau mai multe dintre produsele comandate nu se mai află pe stoc veți fi înștiințat în acest sens. 

Răspunderea pentru orice deteriorare cauzată produsului, coletului sau pachetului trimis de către noi, revine societății de curierat sau transportatorului conform legislației în vigoare. Produsele vor fi înlocuite de către noi dacă se va face dovada culpei curierului și vom fi înștiințați în termen de 24 ore de la primirea coletului.

Drepturile de autor (Copyright)

Întregul conținut al site-ului www.insigns.ro, incluzând, texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, este proprietatea SC Insign Expert SRL. sau a furnizorilor săi și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul www.insigns.ro, sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteți folosi adresa de mail office@insigns.ro .

Politica de confidențialitate

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plată catre următorii destinatari: Băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, către instituțiile abilitate.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.677/200, clienții noștri au următoarele drepturi,:

1)  Dreptul la informare (art.12)

2)  Dreptul la acces la date (art.13) - dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.

3)  Dreptul la intervenție (art.14) - dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă și în mod gratuit, următoarele:

    a)  rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;

    b)  transformarea datelor personale nelegale în date anonime;

    c)  notificarea terților cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) si b).

4)  Dreptul la opoziție (art.15) - dreptul de a se opune, în mod gratuit și printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări.

5)  Dreptul de a se adresa justiției (art.18) - dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea drepturilor garantate de lege și care au fost încălcate.

6)  Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).

Responsabilități privind produsele

SC Insign Expert SRL nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea produselor achiziționate prin intermediul acestui site, în alte scopuri decât cele menționate de producător. Returnarea produselor se poate efectua în conformitate cu dispozițiile  OUG 34/2014, iar pentru mai multe detalii vă rugăm să vizitați secțiunea “ Returnare produse “.

Limitări privind utilizarea anumitor tehnici de comunicație la distanță

Art. 1. - Următoarele tehnici de comunicație la distanță necesită acordul prealabil al consumatorului: 
a) sistem automatizat de apel fără intervenție umană (automat de apel); 
b) telecopiator (fax)
c) adresa de poștă electronică (e-mail)

Art. 2. - Utilizarea altor tehnici de comunicatie individuală la distanță în afara celor prevăzute la art. 1 nu este permisă dacă există un refuz manifestat de consumator.

Lista cuprinzând tehnicile de comunicație la distanță
a) imprimat neadresat; 
b) imprimat adresat; 
c) scrisoare tipizată; 
d) publicitate tipărită cu bon de comandă; 
e) catalog; 
f) telefon cu intervenție umană; 
g) telefon fără intervenție umană (automat de apel, audiotext); 
h) radio; 
i) videofon (telefon cu imagine); 
j) videotext (microordinator, ecran Tv cu tastatură sau ecran tactil); 
k) poșta electronică(e-mail); 
l) telecopiator (fax); 
m) televiziune (teleshopping).

Garanție

În general, garanţia se acordă conform prevederilor Legii 449/2003 precum şi a celorlalte acte normative incidente în materie: HG 457/2003 - republicată, HG 982/2007, fără a fi limitativ prevăzute. Termenul de garanţie decurge de la data emiterii facturii. Cumpărătorului i se garantează ca în cazul defectării în condiţii normale de utilizare, pe durata perioadei de garanţie, produsul va fi reparat gratuit sau înlocuit.

Următoarele situaţii duc la scoaterea produselor din garanţie: intervenţii sau reparaţii executate de persoane neautorizate; nerespectarea de către cumpărător a condiţiilor de manipulare, transport, păstrare, instalare, punere în funcţiune, exploatare şi întreţinere prevăzute în documentaţia ce însoţeşte produsul sau în condiţii ce contravin standardelor tehnice din România.

 În cazul efectuării unei reclamaţii în perioada de garanţie, cumpărătorul are obligaţia de a prezenta certificatul de garanţie şi factura fiscală, în original, eliberate la data cumpărării produsului (anumite produse beneficiază de garanție emisă de producător).  Având în vedere natura produselor, conform legii, Insign Expert SRL nu poate acorda garanţie pentru acestea , însă se acordă o garanție de conformitate, astfel încât orice produs care este considerat neconform ( dacă nu are aceleași calități precum este descris în cadrul site-ului http://www.insigns.ro sau dacă nu are calitățile și caracteristicile înscrise în factură) să poată fi înlocuit în limita stocului disponibil sau să beneficieze de o reducere corespunzătoare a prețului sau de rezoluțiunea contractului privind acel produs neconform.

Litigii

Prin folosirea,vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe acest site, utilizatorul a luat la cunoștință asupra faptului că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și SC Insign Expert SRL. În cazul unor eventuale conflicte între SC Insign Expert SRL și clienții săi, se va incerca mai intâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minim 30 de zile lucătoare.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță competența în conformitate cu legile române în vigoare.

Diverse

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecțiuni Condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții clientul își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din cumpărarea din magazinul virtual www.insigns.ro.